Štandartné služby

 
  • Kompletná gynekologická starostlivosť, vrátane operačnej liečby/ operácie a malé zákroky/ na gynekologicko-pôrodníckej klinike FNsP Nové Zámky. 
  • Preventívne prehliadky
  • Kolposkopické vyšetrenie Onkocytológia- štandardná aj liquid based cytology
  • Odber kultivácií, laboratórne vyšetrenia v plnom rozsahu, hormonálne vyšetrenie
  • Predoperačná príprava a pooperačná starostlivosť Vedenie poradne pre tehotné, kompletná starostlivosť o tehotné 
  • Vyšetrenie nuchálnej translucencie v 12. až 14. týždni tehotenstva Morfologické ultrazvukové vyšetrenie plodu v 20. až 22. týždni tehotnosti
  • Antikoncepčná poraňa
  • Klimakterická poradňa Poradňa pre neplodné páry, vyšetrenie a liečba neplodnosti – dlhoročné skúsenosti Ultrazvukové vyšetrenie špičkovým prístrojom abdominálnou aj vaginálnou sondou