Služby

 • Kompletná gynekologická starostlivosť, vrátane operačnej liečby/ operácie a malé zákroky/ na gynekologicko-pôrodníckom oddelení NsP Komárno a v JZS Komárno.
 • Preventívne prehliadky
 • Kolposkopické vyšetrenie
 • Onkocytológia- štandardná aj liquid based cytology
 • Odber kultivácií, laboratórne vyšetrenia v plnom rozsahu, hormonálne vyšetrenie
 • Predoperačná príprava a pooperačná starostlivosť
 • Vedenie poradne pre tehotné, kompletná starostlivosť o tehotné
 • Vyšetrenie nuchálnej translucencie v 12. až 14. týždni tehotenstva
 • Morfologické ultrazvukové vyšetrenie plodu v 20. až 22. týždni tehotnosti
 • Antikoncepčná poradňa
 • Klimakterická poradňa
 • Poradňa pre neplodné páry, vyšetrenie a liečba neplodnosti – dlhoročné skúsenosti
 • Ultrazvukové vyšetrenie špičkovým prístrojom abdominálnou aj vaginálnou sondou