Personál

MUDr. Tomáš Stanko:

Vzdelanie: Ukončené vzdelanie na Lekárskej fakulte v Martine 1974

                Atestácia I. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo

                Atestácia II. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo

               

Ďalšie vzdelávanie:

                Školenie v gynekologickej laparoskopií Bratislava

                Kurz liečby a diagnostiky prsníkov.

                Školenie gynekologického a pôrodníckeho ultrazvuku ÚPMD Praha 2009

                Laparoskopický kurz ÚPMD Praha 2009

                Školenie v hysteroskopií ÚPMD Praha 2010

                Kurz prenatálnej diagnostika Fetal Medicine Foudation Praha 2010

                3D/4D V.I.S.U.S kurz 2010

                Londýn ISUOG EDUCATION COURSE Advanced course in gynecological ultrasound: Early pregnancy, reproductive medicine and bening

                gynecology Jún 2012

                STIC seminár SYDNEY Október 2013

                Fetal Medicine Foudation Practical course of the 18-23 weeks scan Profesor Pavel Calda M.D.Phd. November 2013 Praha

                Fetal Medicine Foudation Practical course of the 11-14 weeks scan Profesor Pavel Calda M.D.Phd. November 2013 Praha

               

Dlhoročne sa sústreďuje sa diagnostiku a liečbu sterility.

 

MUDr. Michaela Stanková (slob. Renčková):

Vzdelanie: Ukončené vzdelanie na Lekárskej fakulte UK v Bratislave 2006

                Druhostupňová atestácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo 2012

 

Ďaľšie vzdelávanie:

                Študentka doktorantského štúdia Lekárskej fakulty UK od 2009 /trvá/

                Školenie gynekologického a pôrodníckeho ultrazvuku ÚPMD Praha 2009

                Laparoskopický kurz ÚPMD Praha 2009

                Školenie v hysteroskopií ÚPMD Praha 2010

                Certifikácia prvotrimestrálnej prenatálnej diagnostiky Fetal Medicine Foudation 

                Praha 2010

                3D/4D V.I.S.U.S kurz 2010

                Londýn ISUOG EDUCATION COURSE Advanced course in gynecological ultrasound: Early pregnancy, reproductive medicine and bening

                gynecology Jún 2012

                STIC seminár SYDNEY Október 2013

                Fetal Medicine Foudation Practical course of the 18-23 weeks scan Profesor Pavel Calda M.D.Phd. November 2013 Praha

                Fetal Medicine Foudation Practical course of the 11-14 weeks scan Profesor Pavel Calda M.D.Phd. November 2013 Praha

 

Venuje sa ultrazvukovej diagnostike v tehotenstve a v gynekológií.

                

Obaja lekári pracujú na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení NsP Komárno a v Jednodňovej zdravotnej starostlivosti Komárno (pracovisko jednodňovej chirurgie) www.forlife.sk

Záčastňujú sa pravidelne odborných podujatí Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti /SGPS/, Českej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti /ČGPS/ a Medzinárodnej spoločnosti pre ultrazvuk v gynekológií a pôrodníctve /ISUOG/.